"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej" - Janusz Korczak

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie

Szkoła publiczna

warmińsko-mazurskie

ostródzki

Dąbrówno

ul.Powstańców 2

Dąbrówno

14-120

tel. 89 6474078
fax 89 6474500

Alojzy Lech Kurowski
89 6474078
89 6474500

Beata Bojarowska
89 6474078
89 6474500

Krystyna Rejniak
89 6474087 (16)

Dorota Kaliszczak
89 6474078
89 6474500